Cesta do fantazie

Přihlášku si stáhněte, vytiskněte, vyplňte, podepište, a poté ji odevzdejte osobně či emailem dle pokynů, které v ní naleznete.


V přiloženém dokumentu ke stáhnutí naleznete souhrnné informace pro rodiče

Ahoj holky! Ahoj kluci!

Už se nám po vás stýská! V těchto dnech je naše Nová Zem pustá, prázdná, za závojem, a tak nezbývá než z tepla domova snít o tom, co všechno se v ní může odehrávat.

Vydejme se společně na CESTU DO FANTAZIE!

Pojďme opět snít a tvořit svůj svět. Zkoušet nové, prožívat dobrodružství, prohlubovat přátelství, posouvat své hranice.

Jeden moudrý muž (Carl Sagan) jednou řekl:

"Fantazie nás někdy zanese do světů, které neexistují. Ale bez fantazie se nedostaneme vůbec nikam."

A my věříme, že se společně podíváme do mnoha světů!

Těšíme se na vás! Parta z Klokočůvku


Našim hlavním cílem je poskytnout dětem podpůrné prostředí, a tím vytvořit podmínky pro zdravý rozvoj jejich sebevědomí. Uvědomujeme si, jak kvapně se často vzdalujeme přírodě i sobě samým. Nabízíme zastavení a znovunavázání spojení s přírodou, sebou samými i sebou navzájem. 


Letní tábor se uskuteční na skautské táborové základně kousek za Vítkovem, nedaleko Klokočůvku. Základna je v Údolí hada u řeky Odry. 

Ubytování ve stanech (po dvou) se zpevněnými střechami. K dispozici budeme mít krytou jídelnu + další stany v případě nepřízně počasí. Táborová základna je bez elektřiny, nutno mít dobrou baterku + náhradní baterie.

Krásu místa umocňuje řeka Odra, která z bezpečné vzdálenosti lemuje okraj tábořiště. V parných dnech skýtá příjemnou možnost k osvěžení. Tomuto místu nechybí nic k tomu, abyste se do něj zamilovali. 

Poplatek za tábor je potřeba uhradit do konce měsíce května, abychom případně mohli místa nabídnout náhradníkům.