Nová Zem na obzoru!

Ahoj holky! Ahoj kluci! 

Na obzoru jsme spatřili Novou Zem! Pojďte společně s námi projít portálem, který nás do ní přenese, do Země, ve které si budeme tvořit svůj svět. Do Země, ve které budeme moci objevovat a využívat své talenty. Budeme společně prožívat dobrodružství, sedávat u ohně, hrát písničky, koupat se v řece, tvořit z různých materiálů a poznávat sebe samé i sebe navzájem.

Těšíme se na vás! Parta z Klokočůvku


Našim hlavním cílem je poskytnout dětem podpůrné prostředí, a tím vytvořit podmínky pro zdravý rozvoj jejich sebevědomí. Uvědomujeme si, jak kvapně se často vzdalujeme přírodě i sobě samým. Nabízíme zastavení a znovunavázání spojení s přírodou, sebou samými i sebou navzájem. 


Letní tábor se uskuteční na skautské táborové základně kousek za Vítkovem, nedaleko Klokočůvku. Základna je v Údolí hada u řeky Odry. 

Ubytování ve stanech (po dvou) se zpevněnými střechami. K dispozici budeme mít krytou jídelnu + další stany v případě nepřízně počasí. Táborová základna je bez elektřiny, nutno mít dobrou baterku + náhradní baterie.

Krásu místa umocňuje řeka Odra, která z bezpečné vzdálenosti lemuje okraj tábořiště. V parných dnech skýtá příjemnou možnost k osvěžení. Tomuto místu nechybí nic k tomu, abyste se do něj zamilovali. 

Přihlášku si stáhněte, vytiskněte, vyplňte, podepište, a poté ji odevzdejte osobně či emailem dle pokynů, které v ní naleznete.


V přiloženém dokumentu ke stáhnutí naleznete souhrnné informace pro rodiče


Poplatek za tábor je potřeba uhradit do konce měsíce května, abychom případně mohli místa nabídnout náhradníkům.