Žensko-mužský kruh

28.03.2024

Zveme do březnového kruhu, na zelený čtvrtek, na zelený čaj.

Přijďme se otevřít příběhům a poznáním, které se chtějí skrze nás otevřít. Přijďme se znovu napojit na kolektivní moudrost, otevřít srdce pro naslouchání, otevřít srdce pro sdílení.

Rezervace předem.
Kruh je otevřen pro max. 12 osob včetně nás.
Doporučený příspěvek na akci je 150 Kč.
Těšíme se na vás!