V NAPOJENÍ             somatický pohyb a živá hudba

12.03.2023

Lekce somatického pohybu a tance věnovaná zkoumání propojenosti a provázanosti.

  • Neděle 12. března od 16 do 18.30 hodin.
  • Taneční sál, Kulturní dům Příbor
  • Cena: 400 Kč
  • Rezervujte si své místo na tel. 721 909 625, novackova.tyna@gmail.com

Pojďme v těle vnímat, jak se jím linou impulsy, jak se v nás řetězí reakce, jak na ně reagujeme. Pojďme v pohybu zkoumat, co nás a jak blokuje, pojďme do uvolněnosti a větší svobody.

Cvičení budou doprovázena hrou na kytaru a na relaxační hudební nástroje jako je handpan, moře, kalimba či udu.

"Pohyb je nejpřímější cesta k sebevyjádření a sebepoznání. Uvolnění, naslouchání tělu, vnímání pocitů, poznání vlastních pohybových vzorců nás může přivést k hlubokému poznání sebe samých."

Tanec nás spojuje - spojuje nás s tělem, s duší, navzájem, s prostorem uvnitř i vně a s duchem života. Poskytuje nám prostor mimo hluk každodenního shonu, prostor, v němž se můžeme nadechnout. V tomto prostoru přicházíme do hlubšího kontaktu se sebou samými a s vlastní intuitivní moudrostí. Odpovědi na vnitřní dilemata často do tohoto prostoru prostě vkročí.