Somatický pohyb a tanec:     V NAPOJENÍ

12.02.2023

Lekce somatického pohybu a tance věnovaná zkoumání propojenosti a provázanosti.

  • Neděle 12. února od 17 do 18.30 hodin.
  • Cena: 200 Kč
  • Rezervujte si své místo na tel. 721 909 625, novackova.tyna@gmail.com  

Pojďme v těle vnímat, jak se jím linou impulsy, jak se v nás řetězí reakce, jak na ně reagujeme. Pojďme v pohybu zkoumat, co nás a jak blokuje, pojďme do uvolněnosti a větší svobody.

"Pohyb je nejpřímější cesta k sebevyjádření a sebepoznání. Uvolnění, naslouchání tělu, vnímání pocitů, poznání vlastních pohybových vzorců nás může přivést k hlubokému poznání sebe samých."

Tanec nás spojuje - spojuje nás s tělem, s duší, navzájem, s prostorem uvnitř i vně a s duchem života. Poskytuje nám prostor mimo hluk každodenního shonu, prostor, v němž se můžeme nadechnout. V tomto prostoru přicházíme do hlubšího kontaktu se sebou samými a s vlastní intuitivní moudrostí. Odpovědi na vnitřní dilemata často do tohoto prostoru prostě vkročí.